Nuoret tekivät tunnoistaan taidetta Esplanadin lippuihin

 

Miten julkisen liikenteen matkakortista, piposta, sählypallosta ja lenkkareista syntyi kaupunkiympäristöä elävöittävää taidetta? Se oli nähtävänä syksyllä Alberganesplanadilla, jossa julkistettiin 30.8.2013 nuorten tuntoja kuvaava yhteisötaiteellinen teos - Lippumeri 2013. Katso myös Lippumeri-projektin video.

 

Espoon modernin taiteen museon EMMAn kokoelmiin kuuluva alkuperäinen Lippumeri-teos paljastettiin Leppävaara-viikolla 10 vuotta sitten. Hollantilaisen taiteilija Germa Huijbersin suunnittelema työ koostuu 21 säännöllisiin riveihin ryhmitellystä lipputangosta ja Suomen kesää kuvaavista lipuista. Elokuussa 2013 lippuaukio heräsi uuteen eloon, kun Leppävaaran koulun oppilaat nostivat 21 uutta ja uniikkia lippua teoksen salkoihin.
 
Uudet liput toteuttavat hienosti teoksen alkuperäistä yhteisötaiteellista tavoitetta. Sen mukaan alueella asuvat ja työskentelevät ihmiset otetaan mukaan tekemään lippuja ja luomaan niille Esplanadille vaihtuvaa ilmettä. Idea on valitettavasti toteutunut vain kerran aiemmin, kun 2004 Ruusutorpan koulun oppilaiden suunnittelemat liput liehuivat saloissa. Komeat lipputangot Espan päässä seisovat enimmäkseen tyhjillään.

Miten Lippumeren uudet liput syntyivät?

 

Lippumeren uudet liput suunniteltiin ja toteutettiin Leppävaara-seuran koordinoimana yhteisötaiteellisena projektina vuosina 2012-13. Taiteelliseen työskentelyyn osallistuivat Leppävaaran koulun 7-luokkien oppilaat ja opettajat taiteilija KiA Winqvistin idean pohjalta.

 

KiA Winqvist on paljon työskennellyt nuorten kanssa. Hän kävi ensin luokissa kertomassa teoksen ideasta ja haastoin oppilaat tuomaan kouluun valokuvatavaksi itselle mieluisan esineen tai valokuvan kokemastaan tärkeästä paikasta. Tarkoitus oli koostaa yhdeksi lipuksi ja tarinaksi aihepiiriltään yhteensopivia esineitä. Esineet valokuvattiin keväällä kuvataiteen opettaja Jussi Keskitalon tunneilla. Ne alkoivatkin heti mukavasti elää tarinoiksi. Jos tässä vaiheessa joltain aihe oli vielä kateissa, pengottiin repun ja taskun pohjia ja löydettiin jokaiselta lopulta kuva-aihe lippuihin.

 

Valokuvista KiA Winqvist koosti liput tietokoneella kuvakokonaisuuksiksi oppilaiden kertomia tarinoita ja tuntoja vastaaviksi. Tarinat jalostuivat äidinkielenopettaja Marja-Leena Pihlajan tunneilla vielä pieniksi runoiksi. Nuoret kuvasivat projektin kulusta myös videomateriaalia, jota täydennettiin julkistustilaisuuden osuudella ja työstetään filmiksi opettaja Mervi Maijalan vetämällä mediakurssilla.

 

Liput liehuvat iloa arkipäivään

 

Yhteisötaiteellisella projektilla Leppävaara-seura haluaa myös nostaa esille kysymyksen, vaikuttavatko asukkaat riittävästi oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Taideprojekti avasi koululaisille positiivisen tavan merkitä reviiriään uudessa kaupunkirakenteessa. Lippumeri-aukio sijaitsee keskeisellä ja kaupunkikuvallisesti komealla paikalla Sellon naapurissa, jossa sillä on iso yleisö.

 

Projektin rahoittivat Leppävaara-seura, Espoon kulttuuritoimi sekä Alberga Businesspark, Leppävaaran Rotaryklubi, LähiTapiola, Sello, Skanska ja SOL. Teoksen rahoitukseen osallistuneet saivat taiteilijan valitseman logollisen nimikkolipun omakseen. Leppävaara-seura koordinoi hankkeen ja liput valmisti Flagmore. Koululaisprojektina ammattitaiteilijan kanssa toteutetusta taiteellisesta työstä järjestettiin näyttely Sellon kirjastoon.
 
Arja Salmi